สัญลักษณ์สมาคมมุมสมาชิก -->> ลืมรหัสผ่าน?

กรอกชื่อและนามสกุลของท่านในแบบฟอร์มข้างล่าง แล้วข้อมุล login และ password จะถูกส่งไปให้ท่านตามอีเมล์ที่ท่านเคยแจ้งสมาคมฯไว้ (ดังนั้นวิธีการนี้จะใช้ได้เฉพาะกรณีท่านเคยระบุ email address ไว้ในเวปนี้)

ชื่อ A value is required.
นามสกุล A value is required.
 
 
  หากไม่เคยแจ้ง email address ไว้กับทางสมาคมหรือต้องการความช่วยเหลือ
กรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ 02 716 6214 หรือ info@surgery.or.th