เมื่ออยากจะทำศัลยกรรม

สัญญลักษณ์สมาคม

เมื่อท่านคิดจะทำศัลยกรรมความงามสักอย่าง ขอให้หยุดคิดพิจารณาให้ดีว่า จำเป็นหรือไม่ เมื่อตัดสินใจแน่นอนแล้ว ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้์

ขั้นตอนที่ 1 - ถามตัวเอง

ระบุความต้องการของตนเองให้ได้เสียก่อนว่า ต้องการให้รูปร่างหน้าตาของตนเองเป็นอย่างไร อะไรคือสิ่งที่เราไม่ชอบหรือไม่พึงปรารถนาบนร่างกายเรา

ข้อนี้จะนำไปสู่ชนิดของการผ่าตัดหรือวิธีการที่จะต้องใช้ และนำไปสู่แพทย์ที่จะเป็นผู้ผ่าตัดหรือให้บริการ

ขั้นตอนที่ 2 - ศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง

ข้อควรจำ อย่าหวังพึ่งคนอื่น และอย่าเชื่อคนอื่นเสียทั้งหมด

ในปัุจจุบันมีช่องทางในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมากมาย พยายามทำให้ตัวเองมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านไม่ชอบในเรือนร่างตนเองหรืออยากทำเปลี่ยนแปลง และวิธีการสำหรับแก้ไขปัญหานั้น

เป็นที่แน่นอนว่า ปัญหาของท่านไม่ได้เกิดกับท่านเพียงคนเดียว หากท่านได้รู้เรื่องนั้นบ้าง รู้ว่าเขาแก้ไขกันอย่างไรได้บ้าง จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

ช่องทางที่จะหาความรู้เพิ่มเติมได้ ให้เป็นไปตามขั้นตอนดังนี้

 1. อินเตอร์เนต
 2. ปรึกษาญาติพี่น้อง เพื่อน
 3. ปรึกษาแพทย์ที่รู้จักสาขาใดก็ได้
 4. ปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่ง(ตัวจริง)

ขั้นตอนนี้เน้นว่า หาข้อมูลมาเพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เรามี และรู้จักวิธีการผ่าตัดหรือรักษา ไม่ใช่การหาแพทย์ที่จะมาทำให้เรา

ขั้นตอนที่ 3 - สืบหาแพทย์

การเลือกเฟ้นแพทย์ที่จะมาทำการผ่าตัดให้ท่าน ถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญที่สุด

*ไม่แนะนำให้เลือกหรือตัดสินใจจากข้อมูลทางอินเตอร์เนตเพียงอย่างเดียว

ช่องทางที่ท่านควรใช้ในการสรรหาศัลยแพทย์ตกแต่ง คือ

 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย เช่น ทางเวปไซต์ www.surgery.or.th อีเมล์ info@surgery.or.th หรือโดยทางโทรศัพท์ 02 716 6214
 • จากเพื่อนหรือญาติๆที่เป็นแพทย์
 • คนไข้หรือผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหรือรักษามาแล้ว ทั้งที่ได้ผลดีและไม่ได้ผลดีมีปัญหา

*ไม่แนะนำให้เลือกแพทย์จากเวปไซต์ส่วนตัวของแพทย์หรือ webboard เท่านั้น เพราะในขณะนี้พบว่า มีการ "ปั่นเวป" คือให้พรรคพวกช่วยกันเขียนใน webboard ชมเชยแพทย์ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ

ขั้นตอนที่ 4 - ตรวจสอบข้อมูลแพทย์

เมื่อได้ชื่อแพทย์ที่ท่านสนใจมาแล้ว ให้หาข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์ให้มากที่สุด พบบ่อยว่า คนที่เราสนใจไม่ใช่แพทย์ ไม่ใช่ศัลยแพทย์ ไม่ใช่ศัลยแพทย์ตกแต่ง บางคนได้ชื่อมา ก็เป็นเพราะฟังมาจากร้านเสริมสวย หรือมีคนเีชียร์ แต่คนเหล่านั้นได้รับค่า commission เคยมีโรงพยาบาลบางแห่งถึงขั้นให้รางวัลหรือ commission แบบนี้เพื่อให้คนขับแท๊กซี่ คนที่สนามบิน พาคนไข้มา

ไม่มีกฏหมายหรือข้อบังคับแพทยสภา ห้ามมิให้แพทย์ที่ไม่ได้จบศัลยศาสตร์ตกแต่ง ทำศัลยกรรมเสริมความงาม

ข้อมูลที่ว่าครอบคลุมถึงพื้นเพ ครอบครัว นิสัยใจคอ งานที่ทำทั้งส่วนตัวและงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ประวัติการศึกษา รางวัลหรือคุณความดีที่เคยได้รับ ตำแหน่งหน้าที่ในสังคม ข้อมูลพวกนี้จะทำให้ท่านได้เห็นเบื้องหลังหรือความจริง มากกว่าแค่ที่มองเห็นจากรูปหรือหน้าตาหรือแค่การพูดคุย

*ไม่แนะนำให้เชื่อหรือสรุปจากข้อมูลทางอินเตอร์เนตเพียงแหล่งเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวปไซต์ส่วนตัวของแพทย์และเวปบอร์ด

แหล่งข้อมูล

 • แพทยสภา - ให้ท่านตรวจจากเวปไซต์ของแพทยสภาว่า คนๆนั้นเป็นแพทย์จริงหรือไม่ จบแพทย์เมื่อใด เรียนต่อเฉพาะทางจนจบสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งมาจริงหรือไม่ เมื่อไร
  http://www.tmc.or.th/service_check.php
 • สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย - ตรวจสอบกับทางสมาคมฯว่า แพทย์คนนั้นยังเป็นสมาชิกอยู่หรือไม่ (เพราะมีศัลยแพทย์ตกแต่งบางคนเรียนจบมาจริง แต่มีปัญหาทางด้านมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ก็จะไม่สามารถเป็นหรือคงอยู่เป็นสมาชิกของเราได้)
 • อินเตอร์เนต - หาข้อมูลอื่นๆทั้งหมดในแง่ดีและไม่ดี แต่อย่าลืมว่า ข้อมูลหรือรูปภาพในอินเตอร์เนตอาจไม่เป็นความจริง ศัลยแพทย์ฝีมือดีอาจจะไม่มีชื่อเสียงอยู่ในอินเตอร์เนต และผู้ที่ยิ่งโฆษณาตนเองอยู่ในอินเตอร์เนตมากยิ่งต้องระวัง

ขั้นตอนที่ 5 - พูดคุยกับแพทย์โดยตรง

เมื่อท่านได้ชื่อแพทย์ที่สนใจมาแล้ว สืบข้อมูลเกี่ยวกับแพทย์คนนั้นจนพอใจแล้ว ให้ไปพูดคุยโดยตรง ถามให้พอใจ สังเกตสถานที่ทำงาน ถ้าเป็นคลินิกก็ต้องดูว่าสะอาดได้มาตรฐานหรือไม่ คนรอบข้างเป็นอย่างไร

ท่านควรทราบว่า

 • ท่านสามารถพูดคุยได้มากกว่าหนึ่งครั้ง จนกว่าจะแน่ใจ
 • ท่านสามารถพูดคุยกับแพทย์ได้หลายคน เปรียบเทียบจนกว่าจะได้ที่ถูกใจ

ท่านควรหลีกเลี่ยง

 • แพทย์ที่ไม่อธิบายหรือไม่อยากจะพูดคุย
 • แพทย์ที่ไม่สามารถตอบคำถามสำคัญๆของท่าน
 • แพทย์ที่โฆษณามากๆ
 • แพทย์ที่ไม่ได้วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง (สาขาอื่นที่ชื่อคล้ายๆกัน เช่น ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ไม่ใช่สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งที่แท้จริง)
 • แพทย์ที่เอาแต่ชวนให้ทำผ่าตัด
 • แพทย์ที่ชวนให้ทำผ่าตัดหลายๆอย่าง หรือผ่าตัีดในส่วนที่ท่านไม่ได้มีปัญหา

ขั้นตอนที่ 6 - คิดทบทวนดูอีกครั้ง

ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย ขอให้คิดทบทวนดูอีกครั้ง ตั้งแต่แรกว่า เราจำเป็นต้องทำศัลยกรรมหรือไม่ ปัญหาของเราืคืออะไร วิธีการที่จะแก้เข้าเท่าหรือไม่ แพทย์ที่จะทำให้เราดีจริงไหม

ขอให้ท่านโชคดี และหากท่านใดประสบผลดีและไม่ดีกับแพทย์ของสมาคมฯเรา ก็ขอให้ส่งหรือแจ้งเข้ามาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น เพราะทางสมาคมฯเองก็มีหน้าที่จะต้องคอยตรวจสอบดูแลคุณภาพสมาชิกด้วยเช่นกัน

พ.ย. 2552