ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (Website)
ถ.สีลม ต.วังใหม่ ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0966908777
อีเมล์ drnond@gmail.com
Map
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Website)
ตึก สก. ชั้น 14 ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02 256 4330
อีเมล์ drnond@gmail.com
Map
โรงพยาบาลพญาไท 2 (Website)
943 ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0966908777
อีเมล์ drnond@gmail.com
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
ตัวศัลยแพทย์เอง
เมื่อ 05/09/2018 9:33