ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. ชูศักดิ์ เอื้อวิจิตรพจนา

 
คลินิกชููศักดิ์-อัชพรการแพทย์
36/12-13 ถนนศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง เมือง
พิษณุโลก 65000
โทร 055242245
อีเมล์ chusakue@hotmail.com;Chusakue@gmail.com
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ชูศักดิ์ เอื้อวิจิตรพจนา
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 24/03/2017 10:04