ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. จิระโรจน์ มีวาสนา

 
คลินิก
จามจุรีสแควร์ พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10300
โรงพยาบาลศูนย์สุราษฎร์ธานี (Website)
56 หมู่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เมือง
สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 077-272231
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. จิระโรจน์ มีวาสนา
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
ตัวศัลยแพทย์เอง
เมื่อ 24/01/2017 9:47