ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พญ. ปวีณา ลาวัณลักขณา

 
คลินิกVIS Clinic (Website)
110 38 ถนน รัตนาธิเบศร์ - ท่าอิฐ-ไทรม้า ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 เมือง
นนทบุรี
โทร 089 120 9700
อีเมล์ veeplastic@gmail.com
โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (Website)
206 หมู่6 ถนนนนทบุรี1 ตำบลบางกระสอ เมือง
นนทบุรี
โทร 025284567
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 28/08/2013 1:24