ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. เฉลิมกิตติ์ ศุภเลิศมงคลชัย

 
โรงพยาบาลกรุงเทพ สาขาสมุย
57 หมู่ 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี สมุย เกาะสมุย
สุราษฎร์ธานี
โทร rsoonra@gmail.com
อีเมล์ 0819891549
โรงพยาบาลตากสิน
543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 02-8631054
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 31/08/2010 2:00