ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์

 
คลินิกแพทย์จรัญ (Website)
33/8 ซอยพร้อมใจ ถ.สุขุมวิท 35 วัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02-2616995,02-2603932
อีเมล์ dr.charan.m@gmail.com
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Website)
ซอยนานา (สุขุมวิท 3) ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
โทร 02-2616995,02-2603932
Map
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ศ.นพ. จรัญ มหาทุมะรัตน์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 25/03/2017 21:21