ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. อรรถพร โสภณสฤษฎ์สุข

 
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ศัลยแพทย์ตกแต่ง กองศัลยกรรม สายไหม
กรุงเทพมหานคร 10220
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 12/02/2012 22:50