ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. จงดี อาวเจนพงษ์

 
โรงพยาบาลธนบุรี2 (Website)
43/4 หมู่ 18 ถนนบรมราชชนนี เขตทวีวัฒนา แขวงศาลาธรรมสพน์ ตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170
โทร 0-2448-3845-58,  0-2885-8952-3
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. จงดี อาวเจนพงษ์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 28/12/2011 2:24