ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. โชคชัย อมรสวัสดิ์วัฒนา

 
โรงพยาบาลยันฮี (Website)
454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร (662)8790900 Fax(662)4357545
อีเมล์ info@yanhee.net;chok1surgeon@yahoo.com
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 24/03/2017 16:32