ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พญ. เพ็ญพักตร์ เกริกมธุกร

 
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (Website)
33 สุขุมวิท ซอย 3 วัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 02 667 100
อีเมล์ ern.penpak@yahoo.com
โรงพยาบาลเด็ก
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 66-2-3548095
อีเมล์ ern.penpak@yahoo.com
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 25/03/2017 20:22