ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. เอกสิทธิ์ อุตรวิเชียร

 
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ เมือง
ขอนแก่น 40002
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 15/12/2009 0:00