ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. อิทธิเดช เกษไสว

 
คลินิกมหาดไทยแยก17 (Website)
229 ซอยลาดพร้าว122 ถนนลาดพร้าว เขตวังทองหลาง วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 025422447
Map
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
ตัวศัลยแพทย์เอง
เมื่อ 25/07/2013 17:17