ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. อาจินต์ ชลพันธ์

 
โรงพยาบาลพระประแดง
หน่วยศัลยกรมตกแต่ง รพ.พระปะแดง กิ่งอำเภอบางเสาธง
สมุทรปราการ 10130
โทร 023859136 ต่อ 136
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 15/12/2009 0:12