ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. กมล พันธ์ศรีทุม

 
คลินิก
วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 025590155
โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งกมล (Website)
1223 ลาดพร้าว 94 ซ.อินทราภรณ์ วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-559-0155
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. กมล พันธ์ศรีทุม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
ตัวศัลยแพทย์เอง
เมื่อ 13/10/2013 19:39