ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ ตึกจงกลนี ชั้น 1 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 022564120
อีเมล์ aangspatt@hotmail.com
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
สาทร สาธร
กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ aangspatt@hotmail.com
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ รศ.นพ. อภิชัย อังสพัทธ์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 25/03/2017 21:15