ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. อดิเรก ตรียสรศัย

 
โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง เมือง
ลำปาง 52000
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 12/02/2012 22:41