ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. เสนีย์ คุปต์กานต์

 
คลินิก
บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์กรุงเทพ (Website)
2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
โทร 02-3103000
อีเมล์ dr.seni@yahoo.co.th
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
ตัวศัลยแพทย์เอง
เมื่อ 06/02/2017 20:07