ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. สุวิทย์ วงศ์บุษราคัม

 
คลินิกสุวิทย์
48/2 หมู่ 5 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ช้างเผือก เมือง
เชียงใหม่ 50300
โทร 053-210805 , 053-218352
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
ตัวศัลยแพทย์เอง
เมื่อ 01/05/2013 11:36