ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ศ.นพ. สุรศักดิ์ เมืองสมบัติ

 
โรงพยาบาลเปาโล
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ศ.นพ. สุรศักดิ์ เมืองสมบัติ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 15/12/2009 20:01