ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. สุรเวช น้ำหอม

 
โรงพยาบาลพระรามเก้า (Website)
99 ซอย ร.พ.พระราม 9, ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
โทร (662)202 9999
โรงพยาบาลรามาธิบดี (Website)
ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 022003186
อีเมล์ dr.surawej@gmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 23/10/2012 22:01