ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. สุทัศน์ โพธิ์วิจิตร

 
คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
128/4 ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง เมือง
นครศรีธรรมราช 80000
โทร 075-432322
อีเมล์ drsutad@gmail.com
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 18/02/2016 22:50