ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. สมศักดิ์ คงไพจิตรวงศ์

 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
หน่วยศัลยกรรมตกแต่ง ฝ่ายศัลยกรรท รพ.มหาราชนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เมือง
นครราชสีมา 30000
โทร 044256990-1
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 15/12/2009 22:21