ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

 
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 เมือง
เชียงใหม่ 50002
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม
8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ เมือง
เชียงใหม่ 50200
โทร 053-920-300 ต่อ 1011-1014
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 15/12/2009 22:30