ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. สมชาย วงษ์ประกอบ

 
โรงพยาบาลพญาไท 1 (Website)
364/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 66-(0)2-640-1111
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ (Website)
114/4 ถ.เศรษฐศิริ สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02 2657777
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. สมชาย วงษ์ประกอบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 12/02/2012 21:37