ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์

 
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
หน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ปทุมวัน ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 022564120
อีเมล์ dr.Sirachai@gmail.com
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ รศ.นพ. ศิรชัย จินดารักษ์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 24/03/2017 16:50