ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. เกษมศักดิ์ พยุงธนทรัพย์

 
โรงพยาบาลกลาง
เลขที่ 514 ถ.หลวง แขวงป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โรงพยาบาลแพทย์ที่ปรึกษา สาขาศัลยแพทย์ตกแต่ง โรงพยาบาลเอกชน
ป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0816686570
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. เกษมศักดิ์  พยุงธนทรัพย์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 24/07/2012 10:36