ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ผศ.พญ. วิมล ศิริมหาราช

 
คลินิกหมอวิมล (Website)
288/10-11 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบาลช้างคลาน เมือง
เชียงใหม่ 50100
โทร 0819168588,053-272756
อีเมล์ drwimonclinic@hotmail.com
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
หน่วยศัลยสาสตร์ตกแต่ง เมือง
เชียงใหม่ 50002
อีเมล์ drwimonclinic@hotmail.com
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ผศ.พญ. วิมล ศิริมหาราช
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 25/03/2017 22:34