ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. วัชรินทร์ ล่องพาณิชย์

 
โรงพยาบาลหนองจิก (Website)
223 ม.2 ต.ตุยง หนองจิก
ปัตตานี 94147
โทร 0- 7343 -7174 ต่อ 101
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. วัชรินทร์ ล่องพาณิชย์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 12/02/2012 20:22