ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พญ. เล็ก กาญจนโกมุท

 
โรงพยาบาลธนบุรี (Website)
34/1 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ บางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 02 4120020
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. เล็ก กาญจนโกมุท
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 24/03/2017 8:47