ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. ยิ่งยศ สันติธนานนท์

 
โรงพยาบาลพญาไท 1 (Website)
พญาไท พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 026401111 022452620
อีเมล์ yingyossan@vajira.ac.th
โรงพยาบาลพญาไท 3 (Website)
ท่าพระ พญาไท
กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 026401111, 028691111
อีเมล์ yingyossan@vajira.ac.th
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ยิ่งยศ สันติธนานนท์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
ตัวศัลยแพทย์เอง
เมื่อ 27/08/2008 21:04