ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ผศ.นพ. มนตรี กิจมณี

 
โรงพยาบาลวัฒโนสถ (Website)
2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ ห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02 310-3000 หรือ 1719
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ ผศ.นพ. มนตรี กิจมณี
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 07/02/2012 1:40