ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์

 
คลินิกหมอมนต์ชัย (Website)
126/7 ถ.สรรพสิทธิ์ ต.ในเมือง. อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมือง
อุบลราชธานี 34000
โทร 045-244973 ต่อ 1239 , 1604 , 1
อีเมล์ montchaiv@hotmail.com
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
ตัวศัลยแพทย์เอง
เมื่อ 21/02/2016 11:45