ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. มงคล วิจิตรนิเทศ

 
โรงพยาบาลเอกอุดร (Website)
555/5 Posri Rd, Amphur Muang เมือง
อุดรธานี 41000
โทร +66 42 342555
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
ตัวศัลยแพทย์เอง
เมื่อ 01/05/2013 10:36