ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง

 
โรงพยาบาลโคราชเมโมเรียล
ถ.สุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เมือง
นครราชสีมา 30000
โทร 044-263777
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
ตัวศัลยแพทย์เอง
เมื่อ 27/07/2008 3:20