ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. กิตติศักดิ์ วิชาชัย

 
คลินิกสวยงามศัลยกรรมตกแต่ง
63/153 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ ไทรน้อย
นนทบุรี 11000
โรงพยาบาลเลอลักษณ์ ศัลยกรรมตกแต่ง (Website)
29/9 ม. 9 ต. ตลาดขวัญ เมือง
นนทบุรี 11000
โทร 02 888 2888, 081-720-9446
อีเมล์ info@lelux.co.th
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 30/09/2009 22:55