ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ

 
โรงพยาบาลยันฮี (Website)
454 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทร 02 879 0300
อีเมล์ info@yanhee.net
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พิชญ์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 26/01/2012 14:27