ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. พลากร สุรกุลประภา

 
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (Clinic นอกเวลา)
123 มิตรภาพ เมือง
ขอนแก่น 40000
โทร 0815441610
อีเมล์ palsur@kku.ac.th
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พลากร สุรกุลประภา
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 25/03/2017 22:32