ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. พจน์ ธีรคุปต์

 
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล (Website)
681 ถนนสามเสน ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 2244 3000
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พจน์ ธีรคุปต์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 26/01/2012 14:14