ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. พงศธร สงวนเชื้อ

 
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต (Website)
2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบลตลาดใหญ่ เมือง
ภูเก็ต 83000
โทร 076254425
อีเมล์ dr.jib@me.com
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. พงศธร สงวนเชื้อ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 24/03/2017 21:49