หลักการทั่วไปในการเลือกศัลยแพทย์

ѭѡɳҤ

ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำทั่วไปในการเลือกศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวย เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่ตกเป็นเหยื่อ มีความเข้าใจที่ถูกต้องและสามารถเลือกศัลยแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล

สถานบริการทางด้านศัลยกรรมความงามในบ้านเราในขณะนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ได้เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่แท้จริง อาจเป็นแพทย์ทั่วไป แพทย์ทางด้านผิวหนัง แพทย์ทางด้านหู คอ จมูก ศัลยแพทย์ทั่วไป

ต้องทราบว่า ไม่มีกฎหมายข้อใดหรือข้อบังคับแพทยสภาใดๆ ที่ระบุหรือควบคุมให้ศัลยกรรมความงาม ต้องทำโดยแพทย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งเป็นเช่นเดียวกับในต่างประเทศ

ประกอบกับว่า งานทางด้านนี้มีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ รายได้ของผู้ให้บริการก็ดีมาก จึงเป็นที่สนใจของแพทย์ทั่วๆไป รวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่แพทย์!

นอกจากนี้ การฝึกอบรมจนกว่าจะได้เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่แท้จริงนั้น หนทางยาวนานและยากเย็นมาก กล่าวคือ แต่ละีปีทั่วประเทศมีการรับฝึกอบรมทางด้านนี้ให้แพทย์ได้เพียงราว 10 ตำแหน่ง ใช้เวลาเรียนก็นานกว่าแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ คือต้องเรียน 5 ปี ในช่วงการเรียนต่อนี้ ต้องเรียนศัลยกรรมทั่วไป ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่า งานหนัก ผ่าตัดเหน็ดเหนื่อย อยู่เวร อดหลับอดนอน ดูแลคนไข้หนักใน ไอ. ซี. ยู. การฝึกอบรมแบบนี้เป็นมาตรฐานเดียวกับต่างประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลาย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ การรักษาผ่าตัดมีคุณภาพ ภาวะแทรกซ้อนน้อย และเป็นที่รู้กันดีว่า ผู้ที่เรียนมาแบบนี้จะมีความรู้ทักษะที่ดีกว่า

โดยสาเหตุทั้งหมดดังกล่าว จึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจว่า ศัลยแพทย์ตกแต่งที่แท้จริงที่ให้บริการทางด้านนี้นั้นมีน้อยนิดเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ใช่ศัลยแพทย์ตกแต่ง

ปัญหาของประชาชนที่ต้องการรับบริการทางด้านนี้ ก็คือ ท่านจะทราบได้อย่างไรว่า ท่านกำลังจะถูกผ่าตัดโดยแพทย์จริงๆและเป็นศัลยแพทย์ตกแต่ง

เวปไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้สืบค้นตรวจสอบได้ว่า ผู้ที่กำลังจะผ่าตัดให้ท่าน เป็นศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยหรือไม่ ทางสมาคมฯมุ่งมั่นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับศัลยแพทย์ของสมาคมฯจะมีความทันสมัยเป็นปัิจจุบันมากที่สุด และหากแพทย์ที่ท่านกำลังค้นหาไม่ใช่ศัลยแพทย์ตกแต่งซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯเรา ท่านก็สามารถสืบค้นเพื่อดูข้อมูลได้อีกจากแพทยสภา