รายการวิทยุให้ความรู้เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย

สัญลักษณ์สมาคม

ท่านจะสามารถศึกษาหาความรู้ที่ถูกต้องเพิ่มเติมจากรายการวิทยุที่ศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆเคยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ ข้อมูลในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุด

ฟังวิทยุย้อนหลัง

ขอเชิญรับฟังความรู้เกี่ยวกับศัลยกรรมความงามในรายการวิทยุราชมงคล RMUTT FM 98.5 ที่สมาชิกศัลยแพทย์ตกแต่งของสมาคมฯได้เคยไปให้สัมภาษณ์