ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัญลักษณ์สมาคม

ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์นี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้เห็นบทเรียนต่างๆ จากประสบการณ์ของสังคม ทางสมาคมฯเองก็ได้ใช้ส่วนนี้เป็นช่องทางในการชี้แจงความจริงเกี่ยวกับแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง และศัลยกรรมเสริมสวย

ฉีดไขมัน นวัตกรรมใหม่?


แพทย์คนเป็นข่าวในขณะนี้ ข้อความในหนังสือพิมพ์ระบุว่ามีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งใบหน้าแห่งประเทศไทย สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยขอชี้แจงให้ทราบว่า นายแพทย์ท่านนี้ไม่ใช่สมาชิกหรือนายกของสมาคมฯนี้ และไม่ใช่สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย (สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย รับสมาชิกเฉพาะศัลยแพทย์ตกแต่งที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลเท่านั้น)

นอกจากนี้ ตามข่าวที่กล่าวว่า การเสริมจมูกด้วยการฉีดไขมันเป็นวิธีใหม่ที่คิดค้นโดยแพทย์ไทยก็ไม่เป็นความจริง การเสริมจูมกด้วยไขมันไม่ใช่วิธีการใหม่ ได้มีการทำกันมามากกว่า 30 ปีแล้ว

เนื้อข่าวที่ว่า การเสริมจมูกด้วยแท่งซิลิโคนจะทำให้ทะลุทุกราย ก็ไม่เป็นความจริง การเสริมจมูกด้วยซิลิโคนแท่งยังเป็นวิธีการมาตรฐานสำหรับจมูกเพื่อเสริมความงาม ถ้าทำอย่างถูกวิธี ได้มาตรฐาน และศัลยแพทย์ได้รับการฝึกอบรมอย่างถูกวิธี อัตราการเกิดปัญหาซิลิโคนทะลุไม่ควรจะเกินร้อยละ 0.5

การเสริมจมูกด้วยการฉีดไขมัน สามารถทำได้ 2 วิธี คือ
1. ใช้วิธีการดูดไขมันด้วยเข็มดูดขนาดเล็ก ดูดไขมันจากหน้าท้องหรือต้นขา แล้วแยกเอาไขมันที่กลายเป็นน้ำออก เอาเฉพาะส่วนไขมันที่ยังคงสภาพเป็นเซลล์อยู่ นำไปฉีดเข้าใต้ผิวหนังบริเวณที่จะเสริมจมูก
2. ตัดไขมันจากบริเวณหน้า ต้นขา ก้นกบ มาเป็นชิ้น แล้วนำไปสอดเข้าใต้ผิวหนังบริเวณจมูกที่ต้องการเสริม

ข้อดีของการใช้ไขมัน ก็คือ
1. เป็นเนื้อของเราเอง โอกาสการไม่ยอมรับของร่างกายจะไม่มี
2. ความรู้สึกที่แตะต้องอาจจะรู้สึกธรรมชาติ

ในขณะเดียวกัน การใช้ไขมันก็มีข้อเสีย คือ
1. ไขมันที่นำไปฉีดหรือปลูกมีการย่อยสลายได้ประมาณร้อยละ 40-60 ดังนั้นรูปร่างของจมูกจะไม่คงอยู่ตามต้องการ
2. รูปร่างของจมูกอาจจะไม่ได้ตามต้องการเหมือนการเสริมด้วยซิลิโคนหรือวัสดุที่คงรูปกว่า

2008-03-21