ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัญลักษณ์สมาคม

ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์นี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้เห็นบทเรียนต่างๆ จากประสบการณ์ของสังคม ทางสมาคมฯเองก็ได้ใช้ส่วนนี้เป็นช่องทางในการชี้แจงความจริงเกี่ยวกับแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง และศัลยกรรมเสริมสวย

MOU ระหว่างสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยประเทศเกาหลี


การร่วมลงนาม MOU ระหว่างสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (ThSAPS) และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยประเทศเกาหลี (KSAPS)

พล.อ.ต.นพ.กมล วัฒนไกร นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย(ThSAPS) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจและความร่วมมือ (MOU) กับ Professor Seung-Kyu Han นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศเกาหลี(KSAPS) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีซึ่งการลงนามในครั้งนี้จัดได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการรักษา และเทคนิคการผ่าตัดต่างๆ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ของศัลยแพทย์ตกแต่งชาวไทยกับศัลยแพทย์ตกแต่งประเทศเกาหลี เพื่อตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางในการทำศัลยกรรมตกแต่งของไทยในประเทศอาเซียนและสนับสนุนนโยบาย Medical Tourism เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านศัลยกรรมตกแต่งอย่างเต็มตัว

2017-08-16