ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัญลักษณ์สมาคม

ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์นี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้เห็นบทเรียนต่างๆ จากประสบการณ์ของสังคม ทางสมาคมฯเองก็ได้ใช้ส่วนนี้เป็นช่องทางในการชี้แจงความจริงเกี่ยวกับแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง และศัลยกรรมเสริมสวย

แถลงการณ์เรื่องเต้านมเทียม PIP โดยสมาคมนานาชาติ


เมืองฮันโนเวอร์ รัฐนิวแฮมป์เชียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การตรวจสอบโดยหน่วยงานด้านสุขภาพของรัฐบาลฝรั่งเศสพบว่า เต้านมเทียม ที่ผลิตโดย PIP และ ROFIL Medro ตั้งแต่ปีคศ. 2001 มีคุณภาพของซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐานทางการแพทย์

อัตราการแตกของเต้านมเทียมเหล่านี้สูงกว่าเต้านมเทียมที่ได้มาตรฐานถึงห้าเท่า ซึ่งหมายความว่าไม่สามารถผลิตได้ตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือมาตรฐานอุตสาหกรรม

เนื่องจากพบมีอัตราการแตกที่สูง ทำให้เต้านมเทียม PIP ถูกห้ามจำหน่ายในยุโรปตั้งแต่เมษายน 2553 และจนถึงปัจจุบันมีรายงานการแตกของเต้านมเทียม PIP กว่า 1,000 ราย จากจำนวนรวมของเต้านมเทียม PIP ที่ถูกใช้ไปแล้วในคนประมาณ 30,000 ราย

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยนานาชาติ (The International Society of Aesthetic Plastic Surgery หรือ ISAPS) เห็นด้วยกับคำแนะนำของรัฐบาลฝรั่งเศสว่า ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมด้วยถุงเต้านมเทียม ควรตรวจสอบกับแพทย์หรือสถานพยาบาลว่า เป็นเต้านมเทียมที่ผลิตจากที่ใด

แม้จะไม่มีอาการแสดงผิดปกติใดๆก็ตาม ซึ่งหากพบเต้านมเทียม PIP ก็ควรที่จะได้รับการผ่าตัดออกหรือเปลี่ยนทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในอนาคต

แม้ว่าจากการศึกษาที่ผ่านมา ยังไม่พบว่า เต้านมเทียม PIP มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็ง แต่ก็พบภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์อื่นๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการแตกของถุงเต้านมเทียม

สำหรับผู้หญิงที่มีเต้านมเทียมที่ไม่ได้ผลิตโดยบริษัทดังกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบ และสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้

ทางสมาคม ISAPS แนะนำให้ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเต้านมด้วยถุงเต้านมเทียม PIP หรือ Medro Rofil ควรพบศัลยแพทย์พลาสติกผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุด

2012-01-12