ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัญลักษณ์สมาคม

ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์นี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้เห็นบทเรียนต่างๆ จากประสบการณ์ของสังคม ทางสมาคมฯเองก็ได้ใช้ส่วนนี้เป็นช่องทางในการชี้แจงความจริงเกี่ยวกับแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง และศัลยกรรมเสริมสวย

ประกาศกรณีไบโอคลินิก


แพทย์ที่เป็นข่าวเคยเป็นสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย แต่ได้ลาออกไปแล้วประมาณ 3 ปี ตั้งแต่เริ่มมีข่าวและสมาคมฯ ได้มีการเชิญมาชี้แจงแต่แพทย์ท่านนี้ไม่มาและขอลาออกจากสมาชิกสมาคมฯ

สมาคมฯ ไม่เคยรับรองไบโอเทคนิค และเคยให้ความเห็นแก่แพทยสภาว่า เทคนิคนี้ยังไม่มีการทดลองในสัตว์อย่างเพียงพอก่อนที่จะนำมาใช้ในคน ควรจะมีการวิจัยให้มากกว่านี้ก่อน

สมาชิกในสมาคมฯ หลายท่านได้แจ้งถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาจากการรักษาโดยวิธีไบโอเทคนิคหลายราย และได้ตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานของวิธีนี้ไปถึงแพทยสภาหลายครั้ง ตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว วิธีไบโอเทคนิคไม่ใช่วิธีมาตรฐานในการนำไปใช้เสริมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

2008-01-02