ข่าวสารประชาสัมพันธ์

สัญลักษณ์สมาคม

ข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ในเวปไซต์นี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และได้เห็นบทเรียนต่างๆ จากประสบการณ์ของสังคม ทางสมาคมฯเองก็ได้ใช้ส่วนนี้เป็นช่องทางในการชี้แจงความจริงเกี่ยวกับแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่ง และศัลยกรรมเสริมสวย

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยฯ เข้าร่วมประชุม Aesthetic Plastic Surgery 2018 ประเทศเกาหลีใต้


นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย พล.อ.ต.นพ.กมล วัฒนไกร พร้อมด้วยเลขาธิการสมาคมฯ นพ.สงวน คุณาพร ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญร่วมบรรยายในการประชุมนานาชาติ Aesthetic Plastic Surgery 2018 KSAPS-KAPS-ISAPS Joint Meeting เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2561 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้ร่วมหารือกับนายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยจากประเทศญี่ปุ่น (JSAPS - Dr.Kaneshike Satoh) ไต้หวัน (TSAPS - Dr. Su Ben Tao) และเกาหลีใต้ (KSAPS - Dr. Tai Suk Roh) ทั้งงานวิชาการและการบริหารสมาคมฯ เพื่อรองรับความปลอดภัยและเทคนิคศัลยกรรมตกแต่งด้านต่างๆ

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยฯ เข้าร่วมประชุม Aesthetic Plastic Surgery 2018 ประเทศเกาหลีใต้
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยฯ เข้าร่วมประชุม Aesthetic Plastic Surgery 2018 ประเทศเกาหลีใต้
สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยฯ เข้าร่วมประชุม Aesthetic Plastic Surgery 2018 ประเทศเกาหลีใต้

อนึ่งในงานประชุมนานาชาติครั้งนี้ นายกและเลขาธิการสมาคมฯ ได้มอบ Pocket Book “สวยให้สุดหยุดที่ศัลยแพทย์ตกแต่ง” ซึ่งเป็นหนังสือทางด้านศัลยกรรมความงาม พร้อมเทคนิค AR (Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีภาพเสมือนที่เป็นรูปแบบ 3 มิติ) ที่สามารถสื่อถึงการทำศัลยกรรมตกแต่งที่ถูกต้องปลอดภัยเล่มแรกของสมาคมฯ ซึ่งได้รับคำชมและความประทับใจจากศัลยแพทย์นานาชาติอย่างยิ่ง

Pocket Book “สวยให้สุดหยุดที่ศัลยแพทย์ตกแต่ง” ซึ่งเป็นหนังสือทางด้านศัลยกรรมความงาม พร้อมเทคนิค AR (Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีภาพเสมือนที่เป็นรูปแบบ 3 มิติ) ที่สามารถสื่อถึงการทำศัลยกรรมตกแต่งที่ถูกต้องปลอดภัยเล่มแรกของสมาคมฯ

นอกจากนี้ในงานประชุม ยังมีกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยวิชาการเป็นจำนวนมากอีกด้วย

สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยฯ เข้าร่วมประชุม Aesthetic Plastic Surgery 2018 ประเทศเกาหลีใต้ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยฯ เข้าร่วมประชุม Aesthetic Plastic Surgery 2018 ประเทศเกาหลีใต้ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยฯ เข้าร่วมประชุม Aesthetic Plastic Surgery 2018 ประเทศเกาหลีใต้

2018-04-10