ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ทางการของสมาคมวิชาชีพ เพื่อศาสตร์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย โดยจะเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน

"ร้อยไหม" ผิดวิธี เสี่ยงหน้าพัง เสียเงินฟรี

Posted by TNN Life News on Thursday, 9 March 2017

ผ่าตัดถุงใต้ตา


การผ่าตัดถุงใต้ตาเป็นการผ่าตัดที่ทำกันอย่างแพร่หลาย ในสถานพยาบาลและโรงพยาบาล โดยศัลยแพทย์ตกแต่ง มักจะทำผ่าตัดภายใต้ยาชาเฉพาะที่ ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง เพื่อตัดไขมันที่ห้อยเป็นถุงอยู่ใต้ตา และกำจัดผิวหนังส่วนเกินออก แม้ว่าจะมีผลทำให้ใบหน้าดูอ่อนเยาว์ลง แต่ก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้ ทั้งในระหว่างการผ่าตัดและหล้งผ่าตัด แต่ถ้าทำภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยศัลยแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความชำนาญ ตลอดจนในสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน มีอุปกรณ์เพียงพอ โดยเฉพาะมีความสามารถที่จะรักษาผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการผ่าตัด การผ่าตัดถุงใต้ตาก็ยังมีความปลอดภัยสูง

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง นำไปสู่การรับการรักษาที่ะประสพความสำเร็จและปลอดภัย

การผ่าตัดศัลยกรรมเสริมสวยที่ประสพความสำเร็จและปลอดภัย ขึ้นกับ 3 ปัจจัย

  1. ผู้ป่วย มีความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ แจ้งให้แพทย์ทราบถึงโรคประจำตัว ยาที่ใช้ประจำ
  2. ศัลยแพทย์ ได้รับการฝึกแบรม ได้รับการรับรองจากสมาคมวิชาชีพ มีความชำนาญ และทักษะในการผ่าตัด ให้คำแนะนำ
  3. สถานพยาบาล มีห้องผ่าตัด อุปกรณ์ ที่มาตรฐาน

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น "ขณะ"ผ่าตัดถุงใต้ตา

ผ่าตัดตาล่าง

1. อันตรายอันอาจจะเกิดจากการใช้ยาชาเฉพาะที่

การใช้ยาชาเฉพาะที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล จะมีการควบคุมด้านความสะอาด (sterile/aseptic technique) แต่แพทย์จะควบคุมขนาดการใช้ยา (dose) ไม่ให้มากเกินไป และอาศัยการฉีดที่ถูกต้อง ไม่ให้ยาเข้าไปในกระแสเลือดโดยตรง ผู้ป่วยเองก็ต้องไม่มีประวัติการแพ้ยpาชา นอกจากนี้ จะต้องระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจ เนื่องจากในยาชามีสาร adrenaline ที่กระตุ้นการเต้นของหัวใจ นอกจากนี้การฉีดยาชารอบๆเบ้าตาอาจจะเกิดปฏิกริยาทำให้การเต้นของหัวใจช้าลงได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีโอกาสเกิดผลอันไม่พึงประสงค์ได้หลายแบบ แต่มีอุบัติการณ์ที่ต่ำ และถ้าสามารถพบอาการผิดปกติในระยะแรก เช่น ความดันต่ำ แน่นหน้าอก เวียนศีรษะ มีเสียงในหู ฯลฯ ก็สามารถแก้ไขได้อย่างปลอดภัย แต่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยชึวิตที่พร้อมในห้องผ่าตัดหรือใกล้เคียง

2. อันตรายจากการผ่าตัด

การผ่าตัดใดๆก็ล้วนมีความเสี่ยงกับภาวะเลือดออก โดยเฉพาะหนังตา เป็นบริเวณที่มีเลือดมาเลี้ยงมาก และผู้ป่วยที่มีเลือดออกผิดปกติหรือรับประทานยาที่ทำให้เลือดออกผิดปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเขียวช้ำ มีผลต่อการมองเห็นหรือทำให้ความดันโลหิตต่ำลง (shock)

2 Apr 2011