ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ทางการของสมาคมวิชาชีพ เพื่อศาสตร์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย โดยจะเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน

"ร้อยไหม" ผิดวิธี เสี่ยงหน้าพัง เสียเงินฟรี

Posted by TNN Life News on Thursday, 9 March 2017

ข่าวฉีดนมจนเสียชีวิต


จากการที่มีข่าวครึกโครมเมื่อช่วงปลายธันวาคม 2551 มีผู้รับบริการฉีดเต้านมแล้วเสียชีวิต ทางสมาคมฯอยากให้ความรู้ในเรื่องนี้ดังนี้

การป้องกันผู้ที่ไม่มีความรู้มาแอบอ้างทำศัลยกรรมความงาม ทำได้ยากเหมือนกับการห้ามไม่ให้มีโจรหรือขโมย แต่การทำให้ผู้แอบอ้างมาทำความผิดได้ยากขึ้นก็คือ การให้ความรู้แก่ประชาชนผู้ที่ต้องการรับบริการศัลยกรรมความงาม ในปัจจุบันผู้ที่จะมารับบริการด้านนี้สามารถจะหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธี สารที่จะใช้ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางการแพทย์ และผู้ให้บริการคือแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรม ได้ง่ายจากสื่อต่างๆ เช่นทาง internet โทรทัศน์ หรือสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย อย่าหลงเชื่อคำโฆษณาหรือคำชักจูงจากคนใกล้ชิดโดยง่าย ก่อนจะใช้บริการในที่ใดควรศึกษาถึงมาตรฐานของสถานที่ แพทย์ และสารที่จะใช้ให้ดีก่อน

ต่อคำถามที่ว่า ทำไมสารที่นำมาฉีดจึงมีขายทั่วไป และทำไมถึงไม่มีองค์กรที่เกี่ยวข้องในการควบคุมดูแล ความจริงคือ องค์การอาหารและยาของกระทรวงสาธารณสุข จะเป็นผู้ควบคุมยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพทย์ ยาหรือสารที่จะฉีดเข้าร่างกาย จะต้องขออนุญาต อย. ก่อนนำมาจำหน่ายได้ แต่การลักลอบทำผิดก็จะมีเกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยการนำเข้าหรือเอาสารที่ไม่ได้รับรองให้ใช้กับคนมาฉีดเข้าร่างกาย การตามควบคุมทำได้ยากถ้าไม่มีผู้แจ้งเบาะแส ดังนั้นถ้าฉีดสารอะไรเข้าร่างกายควรจะสอบถามว่าได้รับรองให้ใช้ได้โดย อย. หรือไม่

ถ้าเช่นนั้น ประชาชนอาจจะสงสัยว่า เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าทำศัลยกรรมความงามแล้วปลอดภัย อันนี้คงต้องชี้แจงว่า การแพทย์ของประเทศไทยมีมาตรฐานสูงเทียบเคียงกับประเทศที่เจริญแล้ว มีการควบคุมทั้งผู้ให้บริการ สถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้โดยองค์การของรัฐบาล ถ้ากระทำโดยแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมในสถานที่ที่ถูกต้อง ความเสี่ยงจากผลแทรกซ้อนโดยทั่วไปไม่ควรจะเกิน 1 เปอร์เซ็นต์

4 Mar 2009